نتایج آزمون کارگاه نوروفیدبک فروردین ۱۴۰۰

 

نام شرکت کننده

امتیاز به تفکیک

امتیاز کل

تعداد شاخص های درست

1

آرزو فرخ روز

11+14+10

35

18 از 20

2

میترا خادم حسینی

9+12+9

32

10 از 20

3

احسان بیطرف

10+14+7

31

11 از 20


بیس لاین آرتیفکت گیری شده توسط مدرس


دانلود بیس لاین