نصب نرم‌افزار

برای نصب پنجره‌های ارزیابی و درمانی که در دوره نوروفیدبک پیشرفته آموزش داده می‌شوند لطفا به ترتیب زیر موارد را انجام دهید:

1- فایل زیر را دانلود و نصب نمایید:

نرم‌افزار بیوفیدبک استرس

توجه: در صورتی که نرم‌افزار BioGraph Infiniti و Physiology Suite را بر روی سیستم خود نصب ندارید دو فایل زیر را دانلود نمایید:

2- سپس نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت نموده تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان نصب نرم‌افزار فراهم شود.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.

برنامه کارگاه

Day

Time

Content

Day 1

10-11

Biofeedback & Stress

11-12

Skin Conductance Physiology

12-12:30

Rest

12:30-13:15

Skin Conductance In practice - Assessment & Training Protocols

13:15-14:15

Temperature Physiology

14:15-15

Temperature In practice - Assessment & Training Protocols

Day 2

10:11:30

Stress Control Suite (Assessment)

11:30-12:30

Stress Control Suite (Biofeedback & Relaxation training)

12:30-13

Rest

13-14

EMG Physiology

14-15

EMG In practice - Assessment & Training Protocols