نصب نرم‌افزار

نرم‌افزارهایی که در طول دوره آموزش داده می‌شوند را از طریق لینک‌های زیر دانلود و نصب نمایید.

نرم‌افزار WinEEG کمپانی Mitsar

نرم‌افزار نوروگاید NeuroGuide کمپانی Applied Neuroscience (لینک جایگزین)

فایل‌های نمونه برای تمرین با نرم‌افزار نوروگاید

2- در طول نصب نیاز به تنظیمات خاصی نیست. 

3- در صورت ایجاد مشکل در فرآیند نصب، لطفا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت کنید تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان بررسی آن فراهم شود و با همکاران آموزش تماس حاصل نمائید.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.

نرم‌افزار anydesk
برنامه کارگاه
Online QEEG Workshop Outline
 Day  Time  Content
 Day 1 10-11  Electrode placement (10-20 System)
11-11:45  EEG Hardware and Software; Terminology & Conventions. WinEEG Software
11:45-12:30  Artifacts and their impact on EEG
12:30-13  Break
13-13:30  Types of Montages
13:30-15  Basic QEEG concepts: FFT, Absolute power, Relative power, Peak Frequency, Asymmetry, Coherence, Normal Database
 Day 2  10-11:30  EEG data editing and analysis; generate of initial report
 11:30-12:30  QEEG analysis; interpretation of generated reports; write down results and create sample report
12:30-13
 Break
13-14  QEEG applications: findings in different disorders
14-15:30  Drug-signatures- Effects of drugs on EEG/QEEG; Pharmaco-EEG