نصب نرم‌افزار

برای نصب پنجره‌های ارزیابی و درمانی که در دوره نوروفیدبک پیشرفته آموزش داده می‌شوند لطفا به ترتیب زیر موارد را انجام دهید:

1- فایل‌های زیر را دانلود و نصب نمایید:

نرم‌افزار بیوفیدبک HRV

نرم‌افزار بیوفیدبک Physiology

توجه: در صورتی که نرم‌افزار BioGraph Infiniti را بر روی سیستم خود نصب ندارید دو فایل زیر را دانلود نمایید:

2- سپس نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت نموده تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان نصب نرم‌افزار فراهم شود.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.

برنامه کارگاه

Day

Time

Content

Day 1

10-11

Introduction to Biofeedback, Basic Concepts and Credibility

11-12:30

Respiratory Anatomy and Physiology, muscles used in inhalation and exhalation. the importance of pH, Diaphragmatic Breathing

12-:30-13

Rest

13-14

Respiration in practice – Breathing Patterns: Effortless breathing, Overbreathing and hyperventilation, Clavicular breathing, Thoracic breathing, Reverse breathing, Apnea - Assessment & Training Protocols

Day 2

10-11:30

HRV (EKG & BVP)

11:30-12:30

HRV (in practice)

12:30-13

Rest

13-14

HRV Suite

ثبت نمونه بیس‌لاین نوروفیدبک و نمونه جلسات درمانی

فایل نمونه برای import کردن و استخراج اطلاعات:

نمونه دیتای ارزیابی تنفس و ارزیابی EKG

(نمونه دیتای HRV Suite پس از نصب نرم‌افزار به صورت اتوماتیک اضافه شده است.)