تقویم آموزشی

(آرشیو نویسنده zare)

02
چکیده: عضویت در خانواده فارمد ادامه »
04
چکیده: 2 الی 4 بهمن - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
10
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - ساری
چکیده: 9 الی 11 بهمن - با همکاری انجمن روانپزشکی استان مازندران ادامه »
19
کارگاه آموزشی بیوفیدبک عمومی - تبریز
چکیده: 30 بهمن الی 2 اسفند - با همکاری مرکز چند تخصصی همراه تبریز ادامه »
07
کارگاه آموزشی QEEG - تهران
چکیده: 7-8 اسفند - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
30
کارگاه آموزشی تحریک الکتریکی مغز - مشهد
چکیده: 14-15 اسفند - با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد ادامه »
30
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - تهران
چکیده: 14 الی 16 اسفند - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
13
چکیده: 21 الی 23 اسفند - اهواز ادامه »
10
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - تهران
چکیده: 27 الی 29 فروردین - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
10
کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته - تهران
چکیده: 10 و 11 اردیبهشت - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
08
کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته - اصفهان
چکیده: 17 و 18 اردیبهشت - با همکاری مرکز مشاوره توحید اصفهان ادامه »
13
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - تبریز
چکیده: 24 الی 26 اردیبهشت - با همکاری کلینیک چند تخصصی مغز و اعصاب و روان کودک و نوجوان همراه ادامه »
20
اولین کارگاه کاربردهای نوروفیدبک در ورزش
چکیده: 31 اردیبهشت الی 2 خرداد - با همکاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ادامه »
10
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - تهران
چکیده: 21 الی 23 خرداد - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
10
کارگاه آموزشی نوروفیدبک عمومی - اصفهان
چکیده: 28 الی 30 خرداد - با همکاری مرکز مشاوره توحید اصفهان ادامه »
10
کارگاه آموزشی بیوفیدبک عمومی - تهران
چکیده: 4 الی 6 تیر - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ادامه »
10
چکیده: لیست دوره های برگزار شده سال 1393 مدرسه فارمد ادامه »
11
چکیده: لیست دوره های برگزار شده سال 1392 مدرسه فارمد ادامه »