تقویم آموزشی
11

لیست ۳۰ دوره آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۲

30 دوره آموزشی برگزار شده در سال 1392


نوروفیدبک عمومی - اهواز - 21 الی 23 اسفند 1392 مرکز مشاوره رویای سبز

نوروفیدبک عمومی - تهران - 14 الی 16 اسفند 1392 دانشگاه تهران

تحریک الکتریکی مغز tDCS - مشهد - 14 و 15 اسفند 1392 مرکز پژوهشی علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد

الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG - تهران - 7 و 8 اسفند 1392 دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - دزفول - 16 الی 18 بهمن 1392 کلینیک طراوت دزفول

نوروفیدبک عمومی - ساری - 9 الی 11 بهمن 1392 انجمن روانپزشکی شاخه مازندران

نوروفیدبک عمومی - تهران - 2 الی 4 بهمن 1392 دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - اصفهان - 28 الی 29 دی 1392 مرکز مشاوره توحید اصفهان

بیوفیدبک عمومی - تهران - 25 الی 27 دی 1392 دانشگاه تهران

تحریک الکتریکی مغز - تهران - 26 و 27 دی 1392 موسسه روانشناسی ایرسا

نوروفیدبک پیشرفته - تبریز - 5 و 6 دی 1392
کلینیک چند تخصصی همراه تبریز

نوروفیدبک عمومی - تهران - 13 الی 15 آذر 1392 مرکز مشاوره زندگی
دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - مشهد - 6 الی 8 آذر 1392 مرکز مشاوره صارمی مشهد

نوروفیدبک پیشرفته - تهران - 15 و 16 آبان 1392 دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - تهران - 1 الی 3 آبان 1392 دانشگاه تهران

بیوفیدبک عمومی -تهران - 25 و 26 مهر 1392 دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - کرمان - 10 الی 12 مهر 1392 مرکز مشاوره پیوند کرمان

نوروفیدبک عمومی - تهران - 3 الی 5 مهر 1392 دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی - اصفهان - 13 الی 15 شهریور 1392
مرکز مشاوره توحید اصفهان

نوروفیدبک عمومی - تبریز - 3 الی 5 شهریور 1392
نوروفیدبک تبریز

نوروفیدبک عمومی - شیراز - 30 مرداد الی 1 شهریور 1392
نوروفیدبک شیراز

تحریک الکتریکی مغز tDCS - تهران - 31 مرداد و 1 شهریور 1392 تحریک الکتریکی مغز

نوروفیدبک عمومی - یزد - 23 الی 25 مرداد 1392
مرکز مشاوره امام حسین یزد

نوروفیدبک عمومی - تهران - 16 الی 18 تیر 1392 نوروفیدبک تهران

نوروفیدبک عمومی - مشهد - 12 الی 14 تیر 1392
نوروفیدبک مشهد

نوروفیدبک عمومی - اصفهان - 29 الی 31 خرداد 1392 مرکز مشاوره توحید اصفهان

EEG/ERP (پتانسیل وابسته به رویداد) - تبریز - 25 الی 27 اردیبهشت 1392 ERP تبریز

rTMS (تحریک مغناطیسی مغز) - تهران - 19 و 20 اردیبهشت 1392 - با امتیاز باز آموزی تحریک مغناطیسی مغز

نوروفیدبک عمومی - یزد - 11 الی 13 اردیبهشت 1392 نوروفیدبک یزد

Pelvic Floor (بیوفیدبک کف لگن) - تهران - 5 اردیبهشت 1392
بیوفیدبک کف لگن

تعداد امتیازات: (56) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (5034)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل