تقویم آموزشی
31

لیست ۳۱ دوره آموزشی برگزارشده سال ۱۳۹۸

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1398 تاکنون
۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۲-۲۴ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۶-۷ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۳ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی کرمان ۱۹-۲۱ تیر انجمن روانپزشکان کرمان انجمن روانپزشکان
۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲-۴ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۹ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۹ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۰-۱۱ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۸ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۰-۱۲ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک HRV تهران ۱۸-۱۹ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
15 نوروفیدبک عمومی ساری 1-3 آبان انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان خراسان
۱۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران 3 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران 9-10 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ نوروفیدبک عمومی تهران 15-17 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی مشهد 22-24 آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۰ نقشه مغزی QEEG کرمان ۷-۸ آذر بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان
۲۱ نوروفیدبک عمومی تهران 13-15 آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۰ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۱-۲۲ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ بیوفیدبک استرس و تنش تهران ۱۹-۲۰ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ بیوفیدبک کف لگن تهران 26 دی دانشگاه علوم پزشکی ایران - 
۲۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۳-۴ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۶-۱۸ بهمن مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۴-۲۵ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک عمومی اهواز ۳۰ بهمن-۲ اسفند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
تعداد امتیازات: (26) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2365)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل