تقویم آموزشی
01

لیست ۴۴ دوره آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۶

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1396
1
نوروفیدبک عمومی
تهران 23-25 فروردین
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
2
تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS
تهران 31 فروردین -1 اردیبهشت
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران

3
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 7-8 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
4
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 20-22 اردیبهشت
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
5
ردیابی چشم EyeTracking
تهران
22 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
6
نوروفیدبک عمومی
تهران 27-29 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
7
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
مشهد
4-5 خرداد
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
8
نوروفیدبک عمومی
تهران 14-16 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
9
نوروفیدبک عمومی
تبریز 28-30 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
10
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 5-6 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
11
بیوفیدبک استرس
تهران 12-13 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
12
نوروفیدبک عمومی
تهران 18-20 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
13
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 26-27 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
14 نوروفیدبک عمومی
شیراز 1-3 شهریور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
15 نوروفیدبک عمومی
کرمانشاه
6-8 شهریور
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

16
نوروفیدبک عمومی
تهران 29-31 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
17
پتانسیل وابسته به رویداد ERP
تهران
12-14 مهر
پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
 
18
کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش
تهران 15-18 مهر
فدراسیون پزشکی-ورزشی
فدراسیون پزشکی ورزشی
19
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 19-21 مهر
مرکز مشاوره توحید اصفهان
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
20
نوروفیدبک عمومی
تهران 26-28 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
21
تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS
تهران 1-2 آبان
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
22
نوروفیدبک در اعتیاد
تهران 4 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
23
نوروفیدبک عمومی
مشهد 10-12 آبان
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
24
بیوفیدبک استرس
تهران 11-12 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
25
نوروفیدبک عمومی
تهران 17-19 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
26
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 23-24 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
27
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران
25-26 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
28
نوروفیدبک عمومی
اهواز 8-10 آذر
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
29
نوروفیدبک عمومی
تهران
15-17 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
30
نوروفیدبک عمومی
شیراز 21-23 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شیراز
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
31
نوروفیدبک/بیوفیدبک در میگرن
تهران
23-24 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
32
تحریک مغناطیسی مغز rTMS - آخرین یافته ها
تهران
1 دی
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

33 تحریک الکتریکی مغز tDCS-TES
تهران 9 دی
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
34 نوروفیدبک عمومی
تهران 20-22 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
35
نوروفیدبک پیشرفته
مشهد 2-3 بهمن
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
36
نوروفیدبک عمومی
مشهد 4-6 بهمن
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
37
نوروفیدبک عمومی
تهران 11-13 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
38
نوروفیدبک عمومی
ساری 17-19 بهمن
انجمن روانپزشکان مازندران
انجمن روانپزشکان مازندران
39
بیوفیدبک HRV
تهران 26-27 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
40
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران
3-4 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
41
نوروفیدبک عمومی
تهران
9-11 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
42
لورتا نوروفیدبک
تهران
10-11 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
43 نوروفیدبک پیشرفته
تبریز 14-15 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
44
نوروفیدبک عمومی
تبریز 16-18 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
تعداد امتیازات: (68) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4048)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل