تقویم آموزشی
01

لیست ۳۳ دوره آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۵


1
پتانسیل وابسته به رویداد ERP
تبریز
19-20 فروردین
دانشگاه تبریز

2 نوروفیدبک عمومی
تهران 25-27 فروردین
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
3
نوروفیدبک عمومی
شیراز 22-24 اردیبهشت
مهراز اندیشه خردجویان
کارگاه نوروفیدبک عمومی - شیراز
4
نوروفیدبک عمومی
تهران 5-7 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
5
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 12-13 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
6
نوروفیدبک عمومی
تهران 23-25 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
7
نوروفیدبک عمومی
اصفهان
6-8 مرداد
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان

8 بیوفیدبک مقدماتی
تهران 13-15 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
9
نوروفیدبک عمومی
مشهد 20-22 مرداد
انجمن روانپزشکی خراسان

10
نوروفیدبک عمومی
تهران 27-29 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
11
نوروفیدبک عمومی
تبریز 2-4 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

12
نوروفیدبک عمومی
شیراز 10-12 شهریور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

13
نوروفیدبک عمومی
تهران 17-19 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
14
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 18-19 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
15
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 25-26 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
16
نوروفیدبک عمومی
ساری 7-9 مهر
انجمن علمی روانپزشکان
شاخه مازندران

17
نوروفیدبک عمومی
تهران
28-30 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
 18 بیوفیدبک مقدماتی
تهران 13-15 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
19
نوروفیدبک عمومی
اهواز 19-21 آبان

-

-
20
نوروفیدبک عمومی
تهران 26-28 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
21
کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن و وسواس
تهران 28-29 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
22
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 3-5 آذر

مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان


23
روش های مبتنی بر EEG در نوروساینس
تهران 18-19 آذر
پنجمین کنگره علوم اعصاب

24
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران
25-26 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
25
تحریک الکتریکی مغز tDCS
تهران
1 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
26 نوروفیدبک عمومی
تهران 1-3 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
27
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 9-10 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
28
نوروفیدبک عمومی
تهران 13-15 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
29
نوروفیدبک عمومی
شیراز
20-22 بهمن
موسسه نیکو روشن سپهر گیتی30
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG - نوروفیدبک
زنجان
26-28 بهمن
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

31 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
زاهدان 4-5 اسفند
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

32
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران
12-13 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
33
نوروفیدبک عمومی
تهران 18-20 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تعداد امتیازات: (62) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4854)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل