تقویم آموزشی
01

لیست ۳۵ دوره آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۴


نوروفیدبک عمومی
تهران 26-28 فروردین
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران
3-4 اردیبهشت
انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد
تحریک مغناطیسی مغز
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 10-11 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
شیراز 16-18 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
نوروفیدبک عمومی
تهران 23-25 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
مشهد
30 اردیبهشت-1 خرداد
مرکز مشاوره کاوش شرق
نوروفیدبک مشهد
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران
6-8 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
تهران 19-21 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن-وسواس
تهران 21-22 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
صرع در روانپزشکی
تهران 21-22 خرداد
انجمن علمی روانپزشکان ایران

نوروفیدبک عمومی زرند کرمان
24-26 خرداد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

نوروفیدبک عمومی
تهران 31 تیر-2 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 نوروفیدبک عمومی
اصفهان 7-9 مرداد
مرکز مشاوره توحید اصفهان

نوروفیدبک عمومی
تهران 14-16 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نورو فیدبک پیشرفته تهران 4-5 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران
11-13 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
بیوفیدبک عمومی
تهران 11-13 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
تهران 18-20 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران
26-27 شهریور
انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد

نوروفیدبک عمومی
تهران 15-17 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک مغناطیسی مغز rTMS
تهران 6-8 آبان
انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد
 
نوروفیدبک عمومی
تهران 13-15 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران 20-21 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
مشهد 28-29 آبان
انجمن روانپزشکان خراسان

نوروفیدبک عمومی
اصفهان
4-6 آذر
مرکز مشاوره توحید اصفهان
پتانسیل وابسته به رویداد ERP
تهران
17-18 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
اهواز
25-27 آذر
مرکز مشاوره خجسته اهواز

نوروفیدبک عمومی
تهران 9-11 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک پیشرفته
شیراز
17-18 دی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

 نوروفیدبک عمومی
زاهدان 30 دی - 2 بهمن
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 7-8 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
تهران 14-16 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی
تبریز 4-6 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

نوروفیدبک عمومی
شیراز 11-13 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز 
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران
20-21 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تعداد امتیازات: (14) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (5513)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل