مدرسه فارمد


20

اولین کارگاه کاربردهای نوروفیدبک در ورزش

اولین کارگاه کاربردهای نوروفیدبک در ورزش


اولین کارگاه آموزشی کاربردهای نوروفیدبک در ورزش

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران - مدرسه فارمد
مدرس: دکتر محمد علی نظری  (دکترای نوروساینس از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)
مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا

محتوای دوره:

آشنایی با سیستم اعصاب مرکزی و مکانیزم عمل نوروفیدبک
تاثیر نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران و نتایج پژوهش های انجام شده
آموزش سیستم بین المللی 10-20 و توانایی پیدا کردن نقاط روی سر
انجام ارزیابی اولیه ورزشکار (ثبت خط پایه فرد در روز اول) و مقایسه آن در طی جلسات برای بررسی روند پیشرفت
معرفی پروتکل های مربوط به:
  • افزایش تمرکز
  • کاهش برانگیختگی
  • افزایش سرعت تصمیم گیری
  • مقابله با منفی نگری ورزشکار
  • افزایش سرعت عکس العمل

هزینه ثبت نام:
دانشجویان دانشگاه تهران: با 70% تخفیف صد و پنجاه هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: با 30 % تخفیف سیصد و پنجاه هزار تومان
سایر متقاضیان: پانصد هزار تومان
با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه برای دانشجویان، اولویت تخفیف با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

پوستر کارگاه
تلفن ثبت نام :  88503633-021 داخلی 7
زمان: 31 اردیبهشت الی 2 خرداد 1393
مدت دوره: 24 ساعت / هر جلسه 8 ساعت
مکان برگزاری: تهران - خيابان کارگر شمالی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تعداد امتیازات: (46) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3501)
کد خبر: 83