مدرسه فارمد


08

کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته - اصفهان

کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته - اصفهان


کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته

با همکاری مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان
مدرس: دکتر محمد علی نظری  (دکترای نوروساینس از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)
مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا

محتوای دوره:

هدف از برگزاری این دوره آشنایی افراد شرکت کننده با پروتکل های بیشتر و تخصصی تر مورد استفاده در نوروفیدبک می باشد. طی تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که بازه فرکانس موج آلفا برای هر فرد متغیر است و ...

 

تلفن ثبت نام : 88503633-021 داخلی 7
زمان: 17 و 18 اردیبهشت 1393
مدت دوره: 16 ساعت / هر جلسه 8 ساعت
مکان برگزاری: اصفهان - خیابان توحید میانی - جنب داروخانه دی - مجتمع پزشکی زیتون - طبقه ۲ - واحد ۶

تعداد امتیازات: (43) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3570)
کد خبر: 79