کارگاه Qeeg نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی یا الكتروانسفالوگرافی كمی QEEG یا نقشه فعالیت الكتریكی مغز BEAM شکلی ارتقاء یافته از الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی سنتی است. فرایند آن به این صورت است كه اطلاعات EEG بدست آمده از سطح مغز، پس از آنکه تحت یکی از روش‌های پردازش سیگنال قرار گرفتند، به صورت نمایش مكانی (توپوگرافیك) فعالیت مغز و یا تشنج در می‌آیند (مؤسسۀ پزشکی آمریکا، 2008). تصاویر بدست آمده، بصورت یك نقشه (نموداری) از مغز مشخص شده و اطلاعات براساس اندازه دامنه، فركانس و محل فعالیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این داده‌های خام بدست آمده، سپس با امواج مغزی جمعیت بهنجار مقایسه‌شده و از این طریق نوع تشنج خاص، محل و بیماری پزشكی و روانپزشکی احتمالی تعیین می شود.

هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با نحوه به دست آوردن QEEG و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آن و همچنین کاربردهای این روش در حوزه های بالینی و پژوهشی است.

محتوای دوره:

سیستم 10-20 الکترود گذاری و انجام ثبت به صورت عملی
ثبت امواج مغزی در شرایط مختلف و نوع آرتیفکت ها و تاثیر آنها بر روی موج ثبت شده
مفاهیم و شاخص های QEEG
ویرایش و آنالیز امواج مغزی به دست آمده و ایجاد گزارش اولیه توسط نرم افزار Neuroguide
یافته های QEEG در اختلالات مختلف
تاثیر داروها بر روی امواج مغزی PharmacoEEG


 نام : دکتر محمد علی نظری
دکترای علوم اعصاب از دانشگاه ژول ورن فرانسه
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا در ایران و خاورمیانه

مدت زمان کارگاه: 2 روز / 16 ساعت (پنج شنبه الی جمعه)

ساعت کارگاه:  8 صبح الی 4 بعد از ظهر

 

جهت اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری این کارگاه می توانید به تقویم آموزشی ما مراجعه فرمائید.

تحصیلات شرکت کنندگان می بایست در یکی از موارد ذیل باشد:

- پزشکی (روانپزشکی، نورولوژی و ...)
-علوم اعصاب
-روانشناسی

  • داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد الزامی است.
به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف مدرسه فارمد به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Applied Neuroscience و دانشگاه تهران اعطا خواهد شد.

600 هزار تومان
-

شرایط انصراف:
  • تا یک روز قبل از شروع کارگاه 90% هزینه مسترد خواهد شد.
  • یک روز قبل از شروع کارگاه 50% هزینه مسترد خواهد شد.
  • در صورت عدم حضور در کارگاه هیچ هزینه ای بازگردانده نمی شود.